Automatiskt brandlarm – Borrby skola

Station Borrby åker på automatiskt brandlarm. Ingen brand. Återställning av larmet.