Automatiskt brandlarm Borrby skola

Station Borrby larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av vattenånga i kök. Kontroll och återställning.