Automatiskt brandlarm. Borrby, Kyrkostigen. LM-HBV-Hem Borrby.

Station Borrby larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av matlagning.