Automatiskt brandlarm. Borrby, Backgatan. Borrby skola.

Station Borrby och yttre befäl larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst utan synbar anledning.