Automatiskt brandlarm – Bornholmsgatan Ystad

Station Ystad och yttre befäl larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst utan synbar orsak.