Automatiskt brandlarm. Bornholmsgatan Ystad

Statin Ystad larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av vattenånga.