Automatiskt brandlarm Bornholmsgatan Ystad

Station Ystad och yttre befäl larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av vattenånga. Kontroll, information och återställning.