Automatiskt brandlarm – Bornholmsgatan Ystad

Station Ystad larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av hantverkare.