Automatiskt brandlarm -Bornholmsgatan Ystad

Ingen brand. Oklart varför larmet utlöst. Räddningstjänsten återställer larmet.