Automatiskt brandlarm-Blentarpsvägen Blentarp

Räddningstjänst från Sjöbo till plats.Ingen brand. Återställning av larmet