Automatiskt brandlarm Blentarpsgården

Station Sjöbo larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synbar anledning. Kontroll och återställning. Anläggningsskötare på plats för vidare åtgärder.