Automatiskt brandlarm Blentarp

Station Sjöbo och yttre befäl larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av rök efter en brand i en byggfläkt. Fläkten lämpas ut i det fria och utrymmet ventileras genom självdrag. Företagets anläggningsskötare övertar ärendet.