Automatiskt brandlarm. Blentarp, Simontorpsvägen. Storkskolan.

Befälet i Sjöbo larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst utan synbar anledning.