Automatiskt brandlarm. Blentarp, Kläckerivägen.

Station Sjöbo larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av hantverkare. Larmet löser efter en stund igen. Yttre befäl åker då Sjöbostyrkan är på annat larm. Ingen brand. Utlöst av arbete på platsen.