Automatiskt brandlarm. Blentarp, Kläckerivägen.

Station Sjöbo larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst utan synbar anledning.