Automatiskt brandlarm. Blentarp, Kläckerivägen.

Station Sjöbo och yttre befäl larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst utan synbar orsak.