Automatiskt brandlarm. Blentarp, Gamla Lundavägen.

Station Sjöbo larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst utan synbar orsak.