Automatiskt brandlarm. Blentarp, Gamla Lundavägen 1938. Vandrarhemmet Blentarp.

Station Sjöbo larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst utan synbar anledning.