Automatiskt brandlarm Blenta

Station Sjöbo larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av vatten i en detektor. Kontroll och överlämnande till anläggningsskötare.