Automatiskt brandlarm – Björnstjernegatan Ystad

Utlöst på grund av matlagning. Räddningstjänsten återställer larmet.