Automatiskt brandlarm – Björkvägen Sjöbo

Befälet Sjöbo åker på automatiskt brandlarm. Ingen brand. Återställning av larmet.