Automatiskt brandlarm Björkvägen Sjöbo

Station Sjöbo larmas till ett automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst utan synbar anledning.