Automatiskt brandlarm Björkbacken Sjöbo

Station Sjöbo larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst i samband med matlagning. Kontroll, vädring samt återställning. Kontakt med fastighetsägaren.