Automatiskt brandlarm Björkbacken Sjöbo

Station Sjöbo larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst i samband med matlagning när ugnsluckan öppnades. Kontroll och återställning. Rapport till fastighetsägaren och åtgärd efter helgen.