Automatiskt brandlarm. Bjärsjölagård, Bjärsjölagård Slott.

Station Vollsjö larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Troligen utlösts av parfymspray.