Automatiskt brandlarm Birgerskolan Ystad

Station Ystad larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av tekniskt fel. Kontroll och återställning. Information till fastighetsägare.