Automatiskt brandlarm biblioteket Tomelilla

Befälet i Tomelilla åker på ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av felplacerad brödrost. Kontroll, information och återställning.