Automatiskt brandlarm Bellevuehemmet Ystad

Station Ystad och yttre befäl larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synbar anledning. Kontroll, återställning samt information till personal och fastighetsägaren.