Automatiskt brandlarm Bellevuehemmet Ystad

Station Ystad larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synbar anledning. Kontroll och återställning. Anläggningsskötare byter den felande detektorn.