Automatiskt brandlarm Bellevuehemmet i Ystad

Station Ystad larmas på ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av vattenånga. Kontroll och återställning.