Automatiskt brandlarm Beach House Ystad

Station Ystad larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av matlagning. Kontroll och återställning. Organisatoriska riktlinjer säkerställs med SOS-alarm och verksamheten för att förhindra att räddningstjänsten larmas i likartade situationer.