Automatiskt brandlarm – Banmästaregatan Tomelilla

Befälet Tomelilla åker på automatiskt brandlarm. Ingen brand. Återställning av larmet.