Automatiskt brandlarm – Backgatan Simrishamn

Station Simrishamn åker på automatiskt brandlarm till Backgatan. Ingen brand. Återställning av larmet.