Automatiskt brandlarm Ankaret Skillinge

Befälet i Simrishamn larmas till ett automatiskt brandlarm som innan framkomst konstaterats vara utlöst på grund av rökning. Kontroll och återställning.