Automatiskt brandlarm. Ängsgården/ Sjöbo

Station Sjöbo och yttre befäl larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av glömd mat på spisen. Räddningstjänsten fick ventilera lägenheten innan man kunde återställa larmet.