Automatiskt brandlarm Ängsgården Sjöbo

Befälet i Sjöbo åker på automatiskt brandlarm som utlöst på grund av matlagning. Kontroll och återställning.