Automatiskt brandlarm – Ängsgården Sjöbo

Automatiskt brandlarm på Ängsgården. Ingen brand. Återställning av larmet.