Automatiskt brandlarm – Ängsgården Sjöbo

Befälet i Sjöbo larmas till ett automatiskt brandlarm utlöst på grund av matlagning. Kontroll och återställning.