Automatiskt brandlarm Ängsgården Sjöbo

Station Sjöbo larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av torrkokning vid matlagning. Kontroller, ventilering och återställning. Anläggningsskötare och fastighetsägare på plats.