Automatiskt brandlarm Ängaskolan Ystad

Station Ystad larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synbar anledning. Efter kontroll så släpps eleverna in igen och anläggningsskötaren tar över ärendet.