Automatiskt brandlarm Anders Perssons väg Tomelilla

Befälet station Tomelilla åker på automatiskt brandlarm, ingen brand.
Återställning av larmet.