Automatiskt brandlarm – Ågatan Sjöbo

Automatiskt brandlarm på Sjöbo Simanläggning. Ingen brand. Återställning av larmet.