Automatiskt brandlarm – Ågatan Sjöbo

Befälet Sjöbo åker på automatiskt brandlarm till Ågatan. Ingen brand. Återställning av larmet.