Automatiskt brandlarm – Adelgatan Tomelilla

Station Tomelilla och Yttre befäl larma still ett automatiskt brandlarm. Ingen brand. Kontroll och återställning.