Automatiskt brandlarm

Station Ystad och yttre befäl larmas till ännu ett automatiskt brandlarm. Det är samma detektor som tidigare. Kontroll, återställning och kontakt med servicetekniker som ännu inte hunnit byta ut detektorn som istället kopplas bort för att åtgärdas under kvällen.

Lämna ett svar