Automatiskt brandlarm

Automatiskt brandlarm-St. Olof. Ingen brand. Station Brösarp åker till plats. Återställning av larmet.