Automatiskt brandlarm

Station Sjöbo åker på automatiskt brandlarm till ett företag i centralorten. Ingen brand. Orsak är värme i kombination med hög luftfuktighet i ett rum. Återställning av larmet.