Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm på Bornholmsgatan. Ingen brand. Oklar orsak till att larmet utlöst.