Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till Strandvägen. Ingen brand . Larmet utlöst på grund av matlagning.