Automatiskt brandlarm

Station Sjöbo åker på automatiskt brandlarm i centralorten. Ingen brand. Larmet utlöst på grund av värm i verksamheten.